Liberta Coaching is een onderneming van Arlien Bakker

De rode draad in mijn leven is het vergroten van  de psychische weerbaarheid van mensen. Dit motiveerde mij ooit tot het volgen van de studie psychologie. Ook heeft dit mij altijd voor ogen gestaan tijdens het leidinggeven.

Arlien, 2013

Ik heb aardig wat levenservaring. Ik heb reorganisaties meegemaakt en mijn eigen functie is meerdere malen opgeheven. Ik ken de keuze tussen slachtofferschap en het zoeken naar mijn eigen kracht. Ik heb dierbaren verloren en gevonden en ik ken de gezichten van vreugde en verdriet.

Ik volg nu mijn hart en leg mij volledig toe op het vergroten van de psychische weerbaarheid, het vergroten van ons bewustzijn waarin we het heden kunnen zien zoals het is, vanuit ons contact met het hier-en-nu en levend vanuit eigenwaarde.

Coachen als leerinstrument is voor mij een middel om dit te bereiken. Met mijn bedrijf Liberta Coaching wil ik mijn bereik zo groot mogelijk maken. Tegelijk maak ik hiermee mijzelf als coach een vrije, neutrale en belangeloze passant.

De naam ‘Liberta’ vergroot de ruimte en vrijheid die nodig is voor het verwerven van inzicht en bewustwording van eigen kracht en mogelijkheden.
Bovendien is Liberta mijn tweede doopnaam.