Organisaties en bedrijven zijn continu in verandering. Bovendien doet de overheid een stap terug in de sociale zekerheid. Dit vraagt een flexibele inzet van de medewerkers.

Deze tijd vraagt veel van uw organisatie. U moet meer in minder tijd leveren. Uw mensen leveren extra inzet en motivatie. Zo kan er gemakkelijk roofbouw optreden.

Bijna alle werkzaamheden binnen organisaties worden in teamverband uitgevoerd. Verschillende mensen die samen aan een eindproduct werken. Dit vraagt veel van onder meer de communicatieve vaardigheden van de teamleden.

Liberta Coaching biedt op maat workshops en lezingen.